Hejdeby

Campanakören Gotland

Hejdeby kyrka - även kallad "rosornas" kyrka. När man på 60-talet restaurerade kyrkan så hittades apostlamålningar från 1200-talet bakom putsen.

Campanakören c/o

Åsa Svensson

Follingbo Rosendal 318

621 91 VISBY

Ansvarig utgivare 2020

     Åsa Svensson

Tel : 070-726 11 27

E-mail: asa-svensson2011@hotmail.com