Hejdeby

Hejdeby kyrka - även kallad "rosornas" kyrka. När man på 60-talet restaurerade kyrkan så hittades apostlamålningar från 1200-talet bakom putsen.