Partner

Campanakören Gotland

Här nämner vi några av våra samarbetspartners:

Melinska kapellet

Diverse inlånade spelemän och orkesterfolk

Tel : 070-726 11 27

E-mail: asa-svensson2011@hotmail.com

Campanakören c/o

Åsa Svensson

Follingbo Rosendal 318

621 91 VISBY

Ansvarig utgivare 2020

     Åsa Svensson