Kontakt

Campanakören Gotland

Campanakören c/o

Åsa Svensson

Follingbo Rosendal 318

621 91 VISBY

Styrelsen består av:

* Ordförande Åsa Svensson

* Kassör Miriam Wallin

* Sekreterare Nina Winarve

* Ledamot Anders Glansholm

* Ledamot Jennie Johansson

* Dirigent Janne Ahlström


Maila: asa-svensson2011@hotmail.com 

Ring: Åsa 070-7261127

Ring: Janne 0736-003227

Ansvarig utgivare 2020

     Åsa Svensson

Tel : 070-726 11 27

E-mail: asa-svensson2011@hotmail.com