Barlingbo

Barlingbo kyrka byggdes på 1200-talet. Den speciella dopfunten härrör dock från 1100-talet. Kyrkklockan är gjuten på 1400-talet.