Barlingbo

Campanakören Gotland

Barlingbo kyrka byggdes på 1200-talet. Den speciella dopfunten härrör dock från 1100-talet. Kyrkklockan är gjuten på 1400-talet.

Campanakören c/o

Åsa Svensson

Follingbo Rosendal 318

621 91 VISBY

Ansvarig utgivare 2020

     Åsa Svensson

Tel : 070-726 11 27

E-mail: asa-svensson2011@hotmail.com