Endre

Campanakören Gotland

Endre kyrka är byggd på 1100-talet. Även dopfunten är från samma tid. 2013 fick kyrkan en helt ny orgel. I bygdegården invid kyrkan har kören övning varje torsdag.

Campanakören c/o

Åsa Svensson

Follingbo Rosendal 318

621 91 VISBY

Ansvarig utgivare 2020

     Åsa Svensson

Tel : 070-726 11 27

E-mail: asa-svensson2011@hotmail.com