Kontakt

Campanakören Gotland

Campanakören c/o

Åsa Svensson

Follingbo Rosendal 318

621 91 VISBY

Styrelsen består av:

* Ordförande Åsa Svensson

* Kassör Miriam Wallin

* Sekreterare Nina Winarve

* Ledamot Anders Glansholm

* Ledamot Jennie Johansson

* Dirigent Janne Ahlström

 

Maila: asa-svensson2011@hotmail.com

Ring: Åsa 070-7261127

Ring: Janne 0736-003227

Tel : 070-726 11 27

E-mail: asa-svensson2011@hotmail.com

Ansvarig utgivare 2018

Åsa Svensson